Testimonial

زوج های جوان( عروس و داماد ها) :

شما می توانید در این طرح خانواده ۲ نفره خود را  تنها با روزی ۵۰۰۰ تومان بیمه عمر و آتیه نمایید .

تأمین سرمایه ، هزینه مهریه ، دوران بارداری

با امکان بازنشستگی پیش از موعد در هر زمان

دریافت وام ( بدون ضامن با کارمزد ۴ درصد )

بیمه تکمیلی رایگان

بیمه آتش سوزی منزل مسکونی

پدر و مادر عزیز :

شما می توانید فرزندان خود را تنها با روزی ۲۰۰۰ تومان ( بیمه عمر و تأمین آتیه ) نمایید .

بیمه تأمین سرمایه تحصیل و ازدواج فرزندان

با امکان بازنشستگی پیش از موعد در هر زمان

دریافت وام ( بدون ضامن و با کارمزد ۴ درصد )

بیمه تکمیلی رایگان

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()