تعریف بیمه عمر و تامین آتیه

بیمه عمر عبارت است از عقد قرارداد بین یک شرکت بیمه و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب آن شرکت بیمه (بیمه گر )تکالیف و تعهداتی در مقابل شخص حقیقی یا حقوقی(بیمه گذار )بر عهده می گیرد که به مرگ و زندگی یک یا چند شخص حقیقی (بیمه شده )بستگی دارد ،بیمه گر متعهد است که در انتهای مدت بیمه ،چنانچه بیمه شده در قید حیات باشد سرمایه بیمه نامه را به بیمه گذار و چنانچه در طول مدت بیمه نامه ،بیمه شده فوت نماید سرمایه بیمه نامه را به وراث و یاذینفع بیمه نامه پرداخت نماید .بیمه گذار هم متقابلا” تعهد می نماید که مبلغ حق بیمه را به صورت یکجا در تاریخ شروع بیمه یا بطور اقساط در طی مدت بیمه به بیمه گر بپردازد .

مطالب مشابه

دستورالعمل پوشش های درمان تکمیلی دارندگان بیمه نامه های عمر و تامین آتیه 

دستورالعمل پوشش های درمان تکمیلی دارندگان بیمه نامه های عمر...

فروش اقساطی با استفاده از کد تخفیف

متقاضیان خرید بیمه عمر با توجه به اینکه کلیه محصولات...

ترکیب سهامداران بیمه پاسارگاد و مشخصات سهامداران (بیش از یک درصد)

  ترکیب سهامداران بیمه پاسارگاد و مشخصات سهامداران (بیش از...

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()