ترکیب سهامداران بیمه پاسارگاد و مشخصات سهامداران (بیش از یک درصد)

 

ترکیب سهامداران بیمه پاسارگاد و مشخصات سهامداران (بیش از یک درصد)
درصد مالکیت تعداد سهام تاریخ تولد_ثبت کد ملی/شماره ثبت نوع شخصیت  نام و نام خانوادگی(نام شرکت/موسسه) ردیف
۲۰ ۵۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۸۴/۰۶/۱۳ ۲۵۴۳۰۰ حقوقی شرکت بانک پاسارگاد(سهامی عام) ۱
۱۹ ۴۹۰,۲۹۵,۳۴۵ ۱۳۸۴/۰۷/۰۴ ۲۵۵۷۵۶ حقوقی شرکت سرمایه گذاری پارس حافظـ(سهامی خاص) ۲
۵ ۱۲۶,۵۸۱,۲۵۰ ۱۳۸۷/۰۶/۳۰ ۳۳۲۵۰۶ حقوقی شرکت نظم آوران شایسته (سهامی خاص ) ۳
۴ ۱۰۲,۵۹۴,۳۰۸ ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ ۴۳۹۹۶۷ حقوقی شرکت ارمغان تجارت پایدار(سهامی خاص ) ۴
۴ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸۴/۰۲/۲۴ ۲۴۳۷۹۴ حقوقی شرکت سرمایه گذاری سامان مجد(سهامی خاص ) ۵
۴ ۹۶,۴۷۱,۴۳۶ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ ۴۳۲۳۸۵ حقوقی شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان (سهامی خاص ) ۶
۴ ۹۵,۱۹۳,۶۶۳ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ ۴۱۲۱۷۵ حقوقی شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان ونداد(سهامی خاص ۷
۴ ۹۲,۴۳۶,۹۳۱ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ ۴۱۲۱۸۵ حقوقی شرکت نظم آوران پویای ایرانیان (سهامی خاص ) ۸
۳ ۶۶,۷۴۴,۱۶۳ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ ۴۵۷۲۲۶ حقوقی شرکت نیک اندیشان سروش فجر(سهامی خاص ) ۹
۳ ۶۵,۸۵۱,۸۰۰ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ ۴۳۳۲۶۷ حقوقی شرکت نسیم تجارت فردا(سهامی خاص ) ۱۰
۲ ۵۹,۳۷۱,۳۳۸ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ ۴۱۲۱۵۳ حقوقی شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد(سهامی خاص) ۱۱
۲ ۵۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱۳۷۵/۰۸/۰۶ ۹۱۹۰ حقوقی موسسه بنیادفرهنگی مصلی نژاد ۱۲
۲ ۴۷,۵۴۱,۱۴۱ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ ۳۷۰۳۷۳ حقوقی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام ) ۱۳
۱ ۲۹,۴۵۱,۶۳۰ ۱۳۳۱/۱۲/۲۹ ۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱ حقیقی  معصوم ضمیری ۱۴
۱ ۲۶,۳۴۲,۳۹۶ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ ۴۵۶۱۲۴ حقوقی شرکت دانش گستران آتی سازپویا(سهامی خاص ) ۱۵
۱ ۲۵,۸۷۴,۰۳۷ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ ۴۵۶۰۵۳ حقوقی شرکت نوآوران دانش پژوه خاورمیانه (سهامی خاص ) ۱۶
۱ ۲۵,۵۱۵,۰۰۰ ۱۳۷۳/۰۱/۲۱ ۲۵۴۰ حقوقی شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص ) ۱۷
۷۹ ۲,۰۱۳,۵۹۴,۴۳۸ جمع

http://pasargadinsurance.ir/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/

مطالب مشابه

تعریف بیمه عمر و تامین آتیه

بیمه عمر عبارت است از عقد قرارداد بین یک شرکت...

فروش اقساطی با استفاده از کد تخفیف

متقاضیان خرید بیمه عمر با توجه به اینکه کلیه محصولات...

دستورالعمل پوشش های درمان تکمیلی دارندگان بیمه نامه های عمر و تامین آتیه 

دستورالعمل پوشش های درمان تکمیلی دارندگان بیمه نامه های عمر...

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()